18 december 2014

Vliegvuurbestendigheid dakbedekking géén vanzelfsprekendheid

Ongetwijfeld is bij u bekend dat een dak vliegvuurbestendig moet zijn conform het Bouwbesluit. Deze eis is bedoeld om ervoor te zorgen dat het dak voldoende […]